จีนศึกษา ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ (วันพุธที่ 22 ก.ค.63)

  1. เนื่องในโอกาสที่ปี 2020 (พ.ศ.2563) เป็นปีแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน (2020年是中国—东盟数字经济合作年) ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 จึงได้มีการจัดพิธีเปิดป้ายห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือ Blockchain ระหว่างจีน-อาเซียน (中国—东盟区块链应用创新实验室揭牌) ที่นครหนานหนิง (南宁市) เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (广西壮族自治区) ของจีน โดยมุ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาความเป็นต้นแบบดิจิทัลของศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างจีน-อาเซียน อีกทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียน (促进中国—东盟数字经济合作) อีกด้วย

  2. เทคโนโลยีบล็อกเชน  (区块链技术 / Blockchain technology) เป็นศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ ต่อการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ทั้งนี้ ในรายงานระบุว่า เมื่อห้องปฏิบัติการดังกล่าวสร้างเสร็จ จะตอบสนองความต้องการของการสร้างสรรค์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระหว่างจีน-อาเซียน ในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  “บล็อกเชน+การเงินห่วงโซ่อุปทาน” “บล็อกเชน+ข้อมูลการค้าขาย” “บล็อกเชน+การชำระเงินข้ามประเทศ” และ “บล็อกเชน+เครดิตของธุรกิจ” เป็นต้น

    บทสรุป บล็อกเชน (Blockchain) เป็นนวัตกรรมของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (技术革命和战略新兴产业) สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการที่จีนอยู่ในแนวหน้าของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียนในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค ดังนั้น การจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการสร้างพอร์ตข้อมูลระหว่างจีน–อาเซียน (将进一步推进中国—东盟信息港建设) อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน-อาเซียน  

    ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 

    ( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://blockchain.people.com.cn/n1/2020/0721/c417685-31791389.html และเว็บไซต์ http://www.gxzf.gov.cn/zwhd/t5757163.shtml รวมทั้งเว็บไซต์ http://www.gx.chinanews.com/cj/2020-07-20/detail-ifzyhckc3560962.shtml และเว็บไซต์ http://www.gxzf.gov.cn/zwhd/t5757163.shtml ตลอดจนเว็บไซต์ http://www.caih.com/newsView_2268.html และเว็บไซต์ http://www.caih.com/newsView_2268.html รวมถึงเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20200720/c957b89d-527c-8ca8-ef51-de77f7d1ce0d.html )