เปิดตัวเว็ป”ช่วยเกษตร.Com คิกออฟ 21 มิ.ย. ผนึกไปรษณีย์ไทยเปิดโปรค่าขนส่งสินค้าเกษตรพร้อมจับมือ 14 กูรูอีคอมเมิร์ซดันโมเดล “เกษตรพาณิชย์”

        นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ศตพล จันทร์ณรงค์ เป็นประธาน ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนโมเดล”เกษตรพาณิชย์”ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ บูรณาการระบบการพาณิชย์ด้าน E-Commerce สินค้าเกษตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถตอบสนองพฤติกรรมการอุปโภค-บริโภคยุคNew Normalรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง จึงเตรียมพร้อมมาตรการขับเคลื่อนภาคเกษตรตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน”เปิดตัว 3 โครงการโดยมีเป้าหมายเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) พร้อมกันทั่วประเทศ สร้างช่องทางการขายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดโปรโมชั่นลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเกษตร โดยในวันที่21มิถุนายน2563จะเริ่มเปิดบริการใหม่คือ เว็ปไซท์ www.ช่วยเกษตร.com

        ด้าน อาจารย์ศตพล จันทร์ณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการที่จะเริ่มดำเนินการในลำดับแรกคือ โครงการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับไปรษณีย์ไทย มีวัตถุประสงค์ช่วยสนับสนุนลดค่าใช้จ่าย ด้านการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย และบรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษ โดยจะให้เกษตรกรที่สนใจ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ ช่วยเกษตร.com ตั้งแต่ 21 มิถุนายน นี้ จากนั้นเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์ เมื่อมีการขนส่งให้แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ หรือใช้กล่องที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าขนส่งในอัตราพิเศษ 5 กิโลกรัม 30 บาท หากเกิน 5 กิโลกรัมคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ 8 บาท โดยเกษตรกร จะต้องบรรจุผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดส่งด้วยตนเองที่สาขาไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

        ขณะเดียวกัน อนุกรรมการขับเคลื่อน E-commerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและให้ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จากวิทยากรชั้นนำในทุกสาขาผ่านระบบออนไลน์ e Learning โดยเป็นการสอนผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมเรียนซ้ำได้ผ่านระบบ e Learning เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคมจนถึง 31 ธันวาคม 2563 มีหัวข้อที่น่าสนใจ 3 หมวด ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 2. การใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ 3. เทคนิคการขายและทำการตลาดออนไลน์ โดยความร่วมมือกับ 14 กูรูด้าน E-Commerce ได้แก่ 1.นายกฤชฐา โภคาสถิตย์ New Business Development 2. นายอนุสรณ์ หนองนา นักพูดและวิทยากรด้านการพูด 3. นายปาณท รัตนวงศ์แข Story Telling Expert 4. นายภัทรชัย ผ่องแผ้ว Facebook & eBay Specialist 5. นางสาวธนอิน ตุ้มหิรัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์สด และ นักธุรกิจออนไลน์ 6. นางสาวอภิรดี สนธิชัย Digital Marketing Expert 7. นายธีรัตน์ โสดารัตน์ Online Platform Expert 8. นางสาวกัญญศร วงษ์มั่น เจ้าของสถาบันฝึกอบรมด้าน eCommerce 9. นางสาวพรพรรณ ประเพณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย จิตวิทยาการขาย และการปิดการขาย 10. นางสาววรรณภาณี ทัศนาญชลี Data-driven Marketer & CEO 11. นางสาวนิธิกานต์ รงรองผู้เชี่ยวชาญด้าน Platform Facebook Lazada Shopee 12. นางสาวปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายรูปสินค้า 13. นายกฤษกร โอภาสยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและสร้างทีมขาย และ 14. นายสิทธิพรชัย รัตนะ SEO SEM Expert & CEO

      นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยขายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยขายผลผลิตของเกษตรกร เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรที่ต้องการขายผลผลิตสู่ตลาดออนไลน์ ลงทะเบียนแจ้งจำนวนของผลผลิต และราคาที่ต้องการจัดจำหน่าย จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการด้านการตลาดให้ทั้งหมด เกษตรกรมีหน้าที่จัดเตรียมผลผลิตทางเกษตรให้พร้อมในการจัดส่ง และจัดจำหน่ายเมื่อขายได้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นมือใหม่และเริ่มขายผลผลิตทางการเกษตรผ่านตลาดออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย

     ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ช่วยเกษตร www.ช่วยเกษตร.com และ Line Official : ช่วยเกษตร