ไฟล์วิดีโอการประชุม AIC ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช (29 ส.ค. 63)

    ไฟล์การประชุม